30 Oct 2015   |     LudaFauzan   |     Organisation, University   |    

MASKOM – Majlis Sukan Kolej Komuniti MalaysiaLogo Majlis Sukan Kolej Komuniti Malaysia

Majlis Sukan Kolej Komuniti Malaysia – MASKOM berobjektif untuk:

• Menjadi badan induk yang merancang dan melaksanakan program sukan utama Kementerian Pendidikan Malaysia di Kolej Komuniti bagi mencapai Dasar Pembangunan Sukan Institusi Pendidikan Malaysia (DPSIPT).
• Mempertingkatkan dan membangunkan sukan di kalangan pelajar kolej komuniti selaras dengan perkembangan sukan negara.
• Menyelaraskan aktiviti dan pertandingan sukan antara Kolej Komuniti.
• Mempertingkatkan kemahiran pengurusan sukan secara profesional dari aspek pengelolaan pertandingan, pengurusan pasukan, kejurulatihan dan kepegawaian kepada pelajar dan staf kolej komuniti.
• Memupuk semangat perpaduan, kerjasama, kekeluargaan, nilai-nilai murni dan sahsiah sepadu di kalangan pelajar dan staf kolej komuniti serta komuniti setempat.
• Menjadi badan penyelaras dengan Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan bagi mendapatkan kerjasama dari segi latihan, penyertaan, penganjuran dan pengelolaan, kepegawaian serta pengurusan teknikal.
• Menjadi pemangkin kepada kecemerlangan sukan negara.

Download

 

Free of The Week
Loading Preview...
No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.