28 Jun 2011   |     Bapak   |     Government, Malaysia   |    

Bahagian Pengurusan Hartanah 

VISI

  • Organisasi Peneraju Terunggul Bertaraf Dunia Dalam Pengurusan Hartanah.

MISI

  • Membangunkan Fasiliti Kelas Pertama
  • Mengamalkan Pengurusan Hartanah Bertaraf Dunia
  • Membudayakan Tadbir Urus Korporat Bertaraf Dunia


OBJEKTIF

  • Menguruskan keperluan kuarters, ruang pejabat dan tempat istirehat supaya kondusif dan selesa untuk Anggota Perkhidmatan Awam serta menyelenggara, mengawalselia dan merancang hartanah milik Kerajaan Persekutuan dengan cekap dan berkesan.

More Info : portal.bph.gov.my/V2

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.