19 Jul 2016   |     kokoaiman   |     Government   |     ,

Lembaga Kemajuan Pertanian Pahang – LKPPLogo Lembaga Kemajuan Pertanian Pahang - LKPP

Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian (LKPP Negeri Pahang) telah ditubuhkan pada 15 November, 1969 dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 01 April, 1971 (Pindaan 2002).

Visi – Menjadi peneraju bagi Kerajaan Negeri di dalam bidang perusahaan pertanian serta bidang-bidang lain di dalam memacu Negeri Pahang menjadi Negeri Maju menjelang tahun 2020.

Misi – Menjadi agensi yang dinamik dan progresif melalui penglibatan di dalam aktiviti-aktiviti yang produktif, berdaya saing dan menguntungkan.

Logo LKPP melambangkan nilai-nilai korporat yang menekankan kecekapan, inovasi, dinamik, produktiviti & pertumbuhan. Di dalam bulatan ialah pokok kelapa sawit yang melambangkan perusahaan pertanian iaitu kegiatan utama LKPP yang menandakan kekuatan & kestabilan pengurusan pentadbiran LKPP di samping kepakaran yang diperolehi sekian lama. Sementara cabang pelepah menunjukkan arah pelbagai kegiatan LKPP yang menandakan potensi untuk pembangunan dan pertumbuhan masa depan. Warna hijau menegaskan keiltizaman bidang pertanian & warna hitam serta putih adalah warna rasmi Negeri Pahang Darul Makmur.

Download

 

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.