8 Feb 2014   |     JrMann   |     Event, Game, Sports   |    

SUKMA XVII Perlis 2014SUKMA Perlis 2014

KUNING   Melambangkan kesetiaan kepada Raja dan Negara
BIRU          Membawa makna keharmonian dan perpaduan dalam sukan
MERAH    Memaparkan semangat juang dan kegigihan serta keberanian menghadapi pelbagai cabaran
PUTIH     Membawa makna keluhuran dan suci jiwa serta ikhlas

maskot

Singa adalah merupakan ikon dan identiti Negeri Perlis yang amat dikenali sebagai “Singa Utara“. Walaupun singa tidak pernah wujud di negeri ini namun singa diangkat sebagai imej utama logo kerana ianya melambangkan rakyat Perlis sendiri yang memiliki sifat dan jiwa seperti singa iaitu berani, pantas, cekap, suka hidup berkawan, pintar dan penyayang.

DOWNLOAD LOGO SUKMA Perlis XVII 2014

DOWNLOAD MASKOT SUKMA

Free of The Week
Loading Preview...
No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.