14 Oct 2019   |     fqemo   |     Government, Malaysia   |    

Majlis Perbandaran Teluk IntanObjektif Organisasi :

  • Menyediakan kemudahan infrastruktur yang dapat membaiki kualiti kehidupan masyarakat.
  • Melaksanakan Dasar Pembangunan Negara dan Negeri.
  • Memberi perkhidmatan Perbandaran yang komprihensif kepada masyarakat.
  • Merancang projek-projek sosial, ekonomi yang memberi manafaat kepada masyarakat.
  • Menyediakan satu sistem pengurusan yang berkualiti, dinamik dan inovatif.

Wawasan MPTI :

  • ” Ke arah menjadikan Hilir Perak daerah yang maju, aman, makmur dan terunggul di Malaysia “

Dasar Kualiti MPTI :

Komited kepada semua keperluan pelanggan melalui penyediaan perkhidmatan yang berkualiti dan perancangan yang terkawal, ke arah merealisasikan Wawasan Hilir Perak sebagai Daerah yang maju,aman, makmur dan terunggul di Malaysia.

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.