1 Nov 2015   |     JrMann   |     Government   |     , , , ,

Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaanncosh
Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP) di bawah Kementerian Sumber Manusia adalah sebuah badan tertinggi yang bertanggungjawab menentukan halatuju dan dasar Negara berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Ianya ditubuhkan pada tahun 1995 mengikut kehendak Seksyen 8, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514).

Objektif utama penubuhan MNKKP merupakan usaha berterusan pihak Kerajaan bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja adalah terjamin. Sehubungan itu, MNKKP semakin matang dan sentiasa giat berusaha dalam meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam menjadikan amalan kerja selamat dan sihat sebahagian daripada budaya rakyat Malaysia. Usaha ini berlandaskan kepada proses tripartisme ke arah membudayakan amalan tersebut.

MNKKP terdiri daripada lima belas ahli dan seorang setiausaha. Timbalan Menteri Sumber Manusia telah dilantik sebagai Pengerusi MNKKP, manakala sekretariatnya terdiri daripada Pegawai Kanan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP). Ahli MNKKP kini terdiri daripada wakil-wakil pihak kerajaan (5 orang), majikan (3 orang) dan pekerja (3 orang), badan profesional dan sukarela (4 orang termasuk seorang wanita) dan pemerhati (6 orang).

VISI

Menjadi sebuah badan penggerak utama menerajui Negara melalui proses tripartisme, membentuk budaya kerja selamat dan sihat dan seterusnya mempertingkatkan kualiti kehidupan rakyat.

MISI

Untuk meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia terhadap Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan seterusnya mewujudkan Budaya Kerja Selamat dan Sihat di kalangan majikan, pekerja dan semua pihak. Di samping itu juga untuk memastikan wujudnya sistem rangkaian pengurusan keselamatan dan kesihatan yang adil dan pelaksanaan sistem perlindungan keselamatan pekerjaan yang menyeluruh.

FUNGSI

MNKKP menjalankan fungsi-fungsinya dengan membincang, mengkaji, menyiasat dan seterusnya mengemukakan cadangan-cadangan kepada Menteri Sumber Manusia berkenaan dengan apa-apa perkara berhubung dengan tujuan-tujuan Akta 514 terutamanya, tetapi tanpa menjejaskan keluasan makna peruntukan Akta tersebut berkenaan dengan:-

 1. Perubahan yang dianggapnya wajar bagi perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan;
 2. Pemajuan pentadbiran dan penguatkuasaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan;
 3. Penggalakan hubungan kerjasama perundingan antara pihak pengurusan dengan buruh tentang keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja;
 4. Masalah-masalah khusus berkenaan dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjaan wanita, orang-orang cacat dan golongan-golongan lain dalam masyarakat;
 5. Penubuhan kaedah-kaedah kawalan yang mencukupi bagi kimia industri di tempat kerja;
 6. Penganalisisan statistik mengenai kematian dan kecederaan yang berhubung dengan pekerjaan;
 7. Pengadaan kemudahan penjagaan kesihatan di tempat kerja;
 8. Penggalakan pembangunan dan penerimapakaian melalui undang-undang tataamalan industri yang berhubungan dengan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjaan; dan
 9. Pembangunan rancangan dan kemudahan pemulihan untuk membantu orang yang cedera di tempat kerja.

MORE INFORMATION

donlod-button-palacca

 

2 Comments

 1. amir says:

  macam mana saya nak download logo ini

  • admin says:

   kat atas tu ada link untuk download – ‘CLICK HERE TO DOWNLOAD VECTOR LOGO’
   klik pada link tu..

   link tu akan bawa ker page sumber, iaitu di Vectorise Forum, tempat kami upload file..
   dalam page tu nnt ada button Download warca oren, klik button Download tu..

   harap membantu..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.