11 May 2015   |     syawalscrew   |     Government, Organisation   |    

Yayasan PerakLogo Yayasan Perak

Yayasan Perak ditubuhkan pada 12 Julai 1979 mengikut Enakmen Penubuhan Yayasan Perak Bil. 2 tahun 1979. Enakmen asal ini telah dipinda dan digantikan dengan Enakmen Bil. 6 Tahun 1994 yang telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada 29 Ogos 1994.Di peringkat awal penubuhan Yayasan Perak, ianya telah diuruskan oleh seorang pegawai di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak secara sambilan.Mulai Julai 1984, Y.A.B. Menteri Besar telah mengarahkan supaya Yayasan Perak ditadbir dan diuruskan secara sepenuh masa. Dengan itu, jawatan Pengurus Besar dan kakitangannya diwujudkan dan Yayasan Perak mula mempunyai pejabat sendiri.Pada awalnya Yayasan Perak telah menyewa bilik di Bangunan Seri Kinta dan telah beroperasi di situ selama dua tahun. Kemudian Yayasan Perak telah berpindah ke bangunannya sendiri di Wisma Yayasan Perak di Jalan Sultan Idris Shah pada tahun 1986 sehingga ke hari ini.

Skop Bidang Kerja

  • Mengkaji, menilai dan memberi perakuan yang sesuai terhadap sebarang cadangan pelaburan baru dan projek-projek sedia ada Yayasan Perak di dalam syarikat milikan, bersekutu, pelaburan dan usahasama Yayasan Perak.
  • Mengkaji, menilai dan memberi perakuan yang sesuai terhadap sebarang cadangan kewangan dan projek sedia ada Yayasan Perak yang melibatkan hartanah dan aset Yayasan Perak.
  • Melaporkan secara rasmi kemajuan cadangan-cadangan projek pelaburan.
  • Melaporkan secara rasmi cadangan-cadangan yang melibatkan kewangan kepada Anggota Yayasan Perak.

Download

 

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.