12 May 2014   |     yustuyun   |     Finance, Society   |    

Persatuan Muamalat Malaysia – MMALogo Malaysian Muamalat Association (MMA)

 

Persatuan Muamalat Malaysia (Malaysian Muamalat Association) MMA, ditubuhkan pada tahun 2012 dengan visi untuk mewujudkan satu medan jaringan perkongsian kepakaran, ilmu dan pengalaman di antara ahli akademik dan industri dalam bidang muamalat, perbankan dan kewangan Islam. MMA berhasrat untuk menjadi pakar rujuk dalam bidang ini seterusnya memartabat dan membangunkan bidang ini di Malaysia.

malaysianmuamalatassociation.wordpress.com

Download Vector Logo of Malaysian Muamalat Assoc. MMA

 

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.