1 Apr 2011   |     fqemo   |     Organisation, School, Society   |    

Kesatuan Pembantu Tadbir dan Pembantu Tadbir Rendah (Pendidikan) KEPTAN‘KEPTAN’ – Kesatuan Pembantu Tadbir dan Pembantu Tadbir Rendah (Pendidikan) Semenanjung Malaysia, sebenarnya Pembantu Tadbir (Pendidikan) dahulunya digelar Kerani Sekolah kemudian Pegawai Kerani. Kesatuan Pegawai Kerani Pendidikan telah pun ditubuhkan pada tahun 60an. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan mengarahkan semua Bahagian di Kem. Pendidikan Malaysia dan Pengarah Pendidikan Negeri supaya semua AJK Penaja menjelajah Semenanjung Malaysia membantu wakil negeri menubuhkan cawangan mengikut Pejabat Pendidikan Daerah, Negeri & Bahagian di Kem. Pendidikan Malaysia. Mesyuarat Agung Tahunan Pertama diadakan pada 27 dan 28 September 1996 bertempat di Kem Kijang, Kota Bharu, Kelantan dan dirasmikan oleh Ybhg. Tuan Malik bin Hamzah.

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.