31 Jul 2010   |     fqemo   |     Government   |    

Malaysian Quarantine & Inspection Services (MAQIS)MAQIS berperanan sebagai badan tunggal dalam segala urusan kuarantin dan pemeriksaan import dan eksport bagi tumbuhan, haiwan, unggas, karkas, ikan, keluaran pertanian dan juga makanan, di mana sebelum ini dikendalikan oleh Jabatan/Agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Walaubagaimana pun untuk masa ini, fungsi kawalan makanan masih di bawah kawalan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Download Vector Logo of  Malaysian Quarantine & Inspection Services (MAQIS)

submitted by fqemo

2 Comments

  1. Najib says:

    MAQIS rasanya dah logo baru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.