10 Jan 2017   |     fqemo   |     Company   |    

Air SelangorAir Selangor adalah syarikat baru yang dilantik iaitu Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, hasil dari penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, susulan pengambilalihan jual beli saham Puncak Niaga Sdn Bhd Berhad (PNSB) dan Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd – SYABAS. Air Selangor berperanan sebagai operator perkhidmatan bekalan air bagi Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.