3 Nov 2016   |     SHAMIL   |     Company, Government   |    

Syarikat Air Darul Aman – SADALogo Syarikat Air Darul Aman - SADA

Syarikat Air Darul Aman – SADA adalah syarikat milik penuh Kerajaan Negeri Kedah dan merupakan syarikat pengganti kepada Jabatan Bekalan Air – JBA, Negeri Kedah yang telah dikorporatkan pada 1 Januari 2010. Pengkorporatan JBA adalah berikutan dengan pindaan perlembagaan persekutuan. Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 telah digubal untuk diguna pakai dalam industri perkhidmatan air. SADA beroperasi sebagai syarikat korporat, mementingkan pentadbiran yang berkualiti dan menjaga kepentingan rakyat Negeri Kedah supaya mendapat air bersih yang mencapai piawaian Kementerian Kesihatan Malaysia dan World Health Organization – WHO. SADA juga telah dapat membekalkan air yang bersih kepada rakyat negeri Kedah dengan kadar lebih murah berbanding negeri-negeri lain.

Download

 

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.