11 Jun 2015   |     pipy   |     Campaign, Government   |    

Komuniti Sihat Perkasa Negara – KOSPENLogo Komuniti Sihat Perkasa Negara - KOSPEN

Komuniti Sihat Perkasa Negara – KOSPEN adalah suatu inisiatif dan kolaborasi antara Kementerian Kesihatan Malaysia – KKM dan Jabatan Kemajuan Masyarakat – KEMAS. Idea ini telah dicetuskan oleh YB Menteri Kesihatan Malaysia, pada bulan Julai 2013, untuk memperkasakan rakyat Malaysia dalam penjagaan kendiri bagi mengurangkan beban penyakit tidak berjangkit (penyakit NCD) di Malaysia, dengan menggunakan mekanisma kerajaan di peringkat akar umbi.

Memandangkan KEMAS banyak menjalankan program-program yang melibatkan masyakarat khususnya luar bandar, serta hubungan rapat dengan komuniti, maka KEMAS telah menjadi agensi pilihan sebagai rakan kongsi strategic kepada KKM bagi menjalinkan kerjasama dalam usaha untuk menerapkan gaya hidup sihat di dalam masyarakat Malaysia. Perlaksanaan inisiatif ini berkonsepkan holding hands di mana KKM memberi panduan teknikal kepada pegawai KEMAS dan juga sukarelawan yang akan melaksanakan aktiviti di komuniti manakala KEMAS dan sukarelawan di komuniti yang dilatih akan memainkan peranan sebagai agent of change bagi membentuk amalan sihat di kalangan masyarakat.

Download

 

3 Comments

  1. james says:

    i want this logo kospen

  2. james says:

    i want this logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.