15 Nov 2012   |     fqemo   |     1 Malaysia, Award   |    

Anugerah Kedai Pilihan Rakyat 1Malaysia 

Anugerah Kedai Pilihan Rakyat 1Malaysia (dahulunya dikenali sebagai Anugerah Kedai Harga Patut) telah dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 2003 susulan daripada keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 November 2002 supaya kedai-kedai yang menjual barangan tarikan pelancong pada harga berpatutan hendaklah mempamerkan logo ‘Kedai Harga Patut’. Langkah ini bertujuan untuk menarik para pelancong bagi mengunjungi kedai-kedai berkenaan.

Bermula pada tahun 2010, Jawatankuasa Anugerah telah membuat beberapa pindaan kepada format pelaksanaan anugerah ini bertujuan untuk memberikan lebih pilihan kepada pengguna untuk membeli belah dengan memilih kedai yang menawarkan harga barangan yang berpatutan dan perkhidmatan yang baik kepada mereka. Kumpulan sasaran juga tidak hanya tertumpu kepada pelancong dari luar negara sahaja tetapi juga pengguna dan pelancong tempatan.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS LOGO

 

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.