7 Nov 2012   |     fqemo   |     Government   |    

Pusat Transformasi Luar BandarRTC ialah pusat kemudahan yang ditubuhkan untuk menggabungkan kampung-kampung yang berdekatan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti bercorak nilai-tambah yang tinggi. Di RTC, penduduk-penduduk tempatan akan dapat:

  • Menjual produk pertanian berbentuk nilai-tambah tinggi secara terus;
  • Membeli bekalan dan perkhidmatan untuk pengguna pada harga yang rendah;
  • Mendapat kemahiran, menjalani latihan dan program pembangunan keusahawaan;
  • Mendapat kemudahan bantuan kewangan dan perkhidmatan lain secara terus;
  • Berkongsi serta bertukar maklumat dan pengetahuan.

website: www.rtc.my

CLICK HERE TO DOWNLOAD THIS LOGO

 

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.