22 Apr 2011   |     HazDeck   |     Organisation   |    

Persatuan Belia Teras Budi (PBTB)Persatuan Belia Teras Budi (PPBM6349/10) adalah ditubuhkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri Malaysia pada tahun 2010. Berperanan menjadi contoh kepada belia khususnya, dan masyarakat amnya di dalam pembentukan sahsiah dan keperibadian belia Islam. Menjadikan ‘Aqidah Islamiyah’ sebagai pegangan hidup, memelihara perpaduan dan mengeratkan ukhwah di kalangan ahli dan masyarakat. Bertepatan dengan motto persatuan; “Aqidah Diutamakan, Islam Dimartabatkan”. Menjadi wakil (proxy) kepada masyarakat di dalam usaha untuk memelihara dan memulihara golongan belia daripada sebarang gejala dan aktiviti yang tidak bermoral dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan.

Terdapat beberapa biro yang ditubuhkan di bawah seliaan Persatuan Belia Teras Budi seperti Belia Seni Bela Diri, Belia Kesenian & Kebudayaan, Belia Ekonomi & Perdagangan, dll. Sentiasa menerima pandangan dan komen yang membina di dalam usaha untuk mencapai objektif dan matlamat persatuan.

Download PBTB Vector  @4shared

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.