22 Jan 2011   |     fareed   |     Sports   |    

Harimau SelatanMembentuk sebuah kontinjen yang benar-benar mantap bagi menghadapi cabaran SukanMalaysia XIII, 2010 di Melaka, Bandaraya Bersejarah.

Melahirkan lebih ramai ahli sukan yang berkualiti untuk disumbangkan bagi memberikan khidmatbakti membawa cabaran Negara di persada sukan

Antarabangsa.

Merealisasikan impian barisan kepimpinan kerajaan Negeri Johor untuk menjadikan Negeri

Johorsebagai sebuah negeri elit sukan.

HARIMAU SELATAN

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.