9 Dec 2010   |     Bapak   |     Government   |    

Koperasi Kementerian Sumber Manusia (KOKESUMA)Koperasi Kementerian Sumber Manusia (KOKESUMA) telah ditubuhkan sejak 46 tahun yang lalu dengan nama asal Ministry  of Labour Co-operative atau singkatannya Minlabour di bawah Akta xxxxxx.  Ia dibuka keanggotaannya kepada semua kakitangan bertaraf tetap di Kementerian Sumber Manusia dan semua jabatan serta agensi dibawahnya.

KOKESUMA menyediakan perkhidmatan berasaskan kemudahan pinjaman peribadi kepada semua anggota yang layak mengikut syarat dan terma permohonan pinjaman. Di samping itu juga, KOKESUMA turut memperuntukkan sebahagian  kewangannya untuk pelaburan bagi menjana pulangan yang lebih baik di unit-unit trust terpilih dan simpanan tetap.

KOPERASI KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (KOKESUMA)
Tingkat 7, Menara PERKESO, 281 Jalan Ampang,
50538 Kuala Lumpur.
Tel: 03-4253 1606
Fax: 03-4257 6995

Download Vector of Koperasi Kementerian Sumber Manusia (KOKESUMA)

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.