10 Jun 2010   |     mucrackers   |     Government   |    

Program Usahawan Muda (PUM)Program Usahawan Muda (PUM):
Satu strategi jangka panjang ke arah mencapai matlamat pembentukan budaya keusahawanan dari peringkat sekolah.
Dibentuk berasaskan penyelidikan dan pengalaman bahawa keusahawanan boleh dibangunkan melalui pendidikan dan latihan.
Dijangka dapat membantu negara dalam meningkatkan kuantiti dan kualiti usahawan ke arah pencapaian matlamat Wawasan 2020.
Proses pembentukan budaya keusahawanan bermula dari peringkat awal sebelum persekolahan sehinggalah seseorang itu menceburkan diri dalam perniagaan sebenar dan seterusnya ke peringkat pertumbuhan dan pengembangan.

Download vectorise of Program Usahawan Muda (PUM)

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.