16 Dec 2009   |     admin   |     School   |    

Sekolah Kebangsaan Tunku Abdul Malik, Kulim
1 Comment

  1. rocky says:

    Saya sebagai wakil ibu-bapa pelajar sekolah kebangsaan tunku abdul malik saya tidak begitu puas hati dengan keadaan tandas yang tidak mempunyai keperluan asas seperti air,kotor dan tidak mempunyai sistem saluran yang baik dan juga keadaan kantin sekolah tersebut yang kotor dan tidak sempurna,saya sentiasa berharap tindakkan sewajar akan diambil untuk masa depan yang cemerlang untuk pelajar-pelajar tersebut.Saya berharap keselamatan dan kesihatan diutamakan untuk sekolah ini.Terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.