29 Nov 2012   |     palacca   |     School   |    

SK Kg. Serdang, Perlis



Kawasan Kampong Serdang bersempadan dengan Daerah Kubang Pasu, Kedah.
Ia mula di buka dan diteroka selepas Perang Dunia ke Dua.
Asal namanya ialah daripada sebatang pokok Serdang yang didapati di kampong ini.
Awal tahun 1956, persekolahan formal tidak adadi kampong ini. Satu jawatankuasa
Lembaga Pelajaran Kampong Serdang ditubuhkan.
Kebenaran daripada Pendaftar Sekolah, Jabatan Pelajaran Perlis bagi menubuhkan Sekolah Rakyat diperolehi pada 20 Julai 1957.

 laman web rasmi SK Kg Serdang, Perlis









No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.