22 Oct 2011   |     zairiiskandar   |     Government   |    

Lembaga Kaunselor MalaysiaLembaga Kaunselor adalah untuk memartabatkan kaunselor dan perkhidmatan kaunseling yang dapat memberikan sumbangan kepada individu, masyarakat dan negara melalui:
-Memastikan perkhidmatan kaunseling mempunyai tahap piawaian selaras dengan keperluan negara;
-Memastikan perkhidmatan kaunseling dilaksanakan mengikut tahap kualiti dan kaedah yang betul;
-Memastikan semua perkhidmatan kaunseling dilaksanakan oleh kaunselor yang berkelayakan dan bertauliah mengikut peraturan dan undang-undang sedia ada.

Download Vector Logo

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.