12 Apr 2011   |     fqemo   |     Government, Sports   |    

Majlis Sukan dan Kebajikan Anggota-Anggota Kerajaan (MAKSAK)Majlis Sukan dan Kebajikan Anggota-Anggota Kerajaan

  • Memberi khidmat penyelarasan dan keurusetiaan yang berkesan kepada MAKSAK Gabungan di seluruh negara.
  • Merancang dan melaksana Program/Aktiviti Tahunan MAKSAK.
  • Mengurus Kewangan/Pelaburan dan Harta MAKSAK.
  • Mengurus Laporan dan Dokumentasi.

updated 23 August 2016

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.