4 Nov 2010   |     Ataei   |     Government   |    

JobsMalaysiaJobsMalaysia adalah sistem penjodohan pekerjaan automatik atas talian yang disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Sistem ini adalah satu modul daripada tiga modul yang terdapat di bawah projek Bursa Buruh Elektronik (ELX). Ia telah dilancarkan pada 30 Mei 2002 oleh YB Menteri Sumber Manusia pada ketika itu, Datuk Dr. Wira Fong Chan Onn.

Laman JobsMalaysia http://www.jobsmalaysia.gov.my

Download JobsMalaysia Logo
Submitted by Ataei

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.