15 Mar 2017   |     azlanaziz   |     Organisation, Society   |    

Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah PersekutuanMajlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan (MPPWP) yang diwujudkan secara pentadbiran akan bergerak sebagai satu entiti yang dianggotai oleh masyarakat setempat bagi mendukung dan memantau pelaksanaan program-program kemasyarakatan dan modal insan yang dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di samping dapat menangani isu–isu perbandaran dan penyampaian perkhidmatan secara berterusan di dalam kawasan pentadbiran Wilayah Persekutuan. Majlis ini juga turut berperanan dalam menentukan keperluan penduduk setempat dalam pembangunan, kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan di bandar.

Download

 

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.