14 Nov 2012   |     palacca   |     Company, Organisation   |    

YPJ Holdings Sdn BhdLogo YPJ Holdings Sdn. Bhd. (YPJH) melambangkan satu revolusi aktiviti komersil syarikat dengan lima sektor korporat.  Sektor perladangan, hartanah, pelancongan, pelaburan dan pengurusan dilambangkan oleh simbol kedua-dua tangan bersambung dan menyokong secara kukuhnya perkataan YPJ.

Perkataan YPJ yang berwarna emas membawa maksud satu perkongsian falsafah di atas nilai tahap pengurusan yang tinggi serta komitmen para pekerja dalam mewujudkan kekuatan dan idea demi keunggulan organisasi serta syarikat-syarikat dalam kumpulan YPJ.

website : www.ypjh.com.my

 

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.