22 Jul 2010   |       |     Government   |    

Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)Majlis Agama Islam Melaka telah ditubuhkan pada 28 September 1960. Ia adalah bertujuan menguruskan hal ehwal Agama Islam Negeri Melaka di samping membantu dan menasihati Seri Paduka Baginda Yang di- Pertuan Agong .

Sebagai badan pembuat dasar, MAIM merupakan badan induk kepada semua agensi dan institusi Islam di Negeri Melaka. Selaras dengan itu beberapa agensi / institusi Islam telah ditubuhkan bagi melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh MAIM seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah dan anak-anak syarikat MAIM.

MAIM Holding Berhad ditubuhkan pada tahun 1995 bertujuan untuk menguruskan projek pembangunan dan perniagaan di Negeri Melaka . Tahun 2001 Pusat Zakat telah ditubuhkan sebagai sebuah syarikat milik MAIM sepenuhnya yang mengurus dan mengutip zakat di Negeri Melaka

Download Vector Logo of   Majlis Agama Islam Melaak MAIM

submitted by fqemo

No Comments

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.